Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WZORY DOKUMENTÓW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzory dokumentów do pobrania

Pliki do pobrania
pdf
Metryczka rozprawy doktorskiej (składana przed złożeniem rozprawy doktorskiej)
pdf
Metryczka rozprawy doktorskiej (składana przed złożeniem rozprawy doktorskiej) -wersja dwujęzyczna (PL-EN)
pdf
Wniosek o wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (dotyczy doktorantów szkoły doktorskiej)
pdf
Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (dotyczy doktorantów szkoły doktorskiej) - wersja dwujęzyczna (PL-EN)
pdf
Oświadczenie, że przedłożona rozprawa doktorska nie jest przedmiotem innego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub przewodu doktorskiego
pdf
Oświadczenie w sprawie nieprowadzenia równoległego postępowania na podstawie przedłożonej rozprawy - wersja dwujęzyczna (PL-EN)
pdf
Wniosek o powołanie komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych (dotyczy doktorantów studiów doktoranckich)
pdf
Wniosek o powołanie komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych (dotyczy doktorantów studiów doktoranckich) - wersja dwujęzyczna (PL-EN)
pdf
Oświadczenie o wykorzystaniu sztucznej inteligencji do przygotowania rozprawy doktorskiej
pdf
Oświadczenie o wykorzystaniu sztucznej inteligencji do przygotowania rozprawy doktorskiej -wersja dwujęzyczna (PL- EN)
pdf
Oświadczenie w sprawie nieprowadzenia równoległego postępowania na podstawie przedłożonej rozprawy
pdf
Oświadczenie w sprawie nieprowadzenia równoległego postępowania na podstawie przedłożonej rozprawy - wersja dwujęzyczna (PL-EN)
pdf
Wniosek o wyznaczenie promotora (lub promotorów) albo promotora i promotora pomocniczego przed wszczęciem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora - tryb eksternistyczny
pdf
Wniosek o wyznaczenie promotora (lub promotorów) albo promotora i promotora pomocniczego przed wszczęciem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora - tryb eksternistyczny - wersja dwujęzyczna (PL-EN)