Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Katarzyna Jamróz-Dolińska

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 18 grudnia 2023 roku  o   godzinie  12:30 w sali 2.15 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Katarzyny Jamróz-Dolińskiej pt.: "The temporal dimension of national identity: benefits for intra- and international issues of thinking about the past, the present, and the future”.

Promotor:        dr hab. Maciej Sekerdej, prof. UJ

Recenzenci:    dr hab.  Tomasz Besta, prof. UG

                         dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW

                         dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prof. USWPS             

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdą Państwo rozprawę doktorską mgr Katarzyny Jamróz-Dolińskiej oraz jej recenzje:

https://rozprawy-doktorskie.bip.uj.edu.pl/start/-/journal_content/56_INSTANCE_tAB5GL1X6sZA/143381600/154741817

Korzystając z poniższego linka będzie można uczestniczyć w obronie w trybie zdalnym:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZiNjJiZWQtNWY3Mi00ZGVhLTg4NzUtZGQzNGRlODgyOTA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5c7a791-073f-4adc-a605-1248218100f4%22%7d

mgr Karolina Wiercioch-Kuzianik

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu  2 lutego  2024 roku  o   godzinie  14:00  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Karoliny Wiercioch-Kuzianik pt.: "Colors of Pain: Investigation of the Factors Influencing the Effects of Colours on Pain Perception".

Promotor:      prof. dr hab. Przemysław Bąbel

Recenzentki:  dr hab. Kamila Jankowiak-Siuda, prof. USWPS

                       dr hab. Małgorzata Sobol, prof. UW

                       Streszczenie rozprawy doktorskiej

Za pośrednictwem poniższego linku będzie można uczestniczyć w obronie w trybie zdalnym:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhlYmU0MmUtYjY5Ni00ZWY5LTk2NGEtMjhkZGI4MGNmMjNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5c7a791-073f-4adc-a605-1248218100f4%22%7d

mgr Olga Capała

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu  26 lutego  2024 roku  o   godzinie  11:30  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Olgi Capały pt.: "Uwarunkowania podmiotowe i środowiskowe równoważenia obowiązków życia rodzinnego i zawodowego przez młode matki".

Promotorka:     dr hab. Ewa Gurba, prof. UPJPII

Recenzentki:  dr hab. Lucyna Bakiera, prof. UAM

                       dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UWM

                       Streszczenie rozprawy doktorskiej

Za pośrednictwem poniższego linku będzie można uczestniczyć w obronie w trybie zdalnym:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdiMGNkYzctMTQ0NS00MWEzLWI4YTAtYTliNmE3NjYxMzgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5c7a791-073f-4adc-a605-1248218100f4%22%7d

mgr Dariusz Grabowski

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 22 lutego 2024 roku  o  godzinie  12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr. Dariusza Grabowskiego pt.: „Granice poznania człowieka. O antynomiach psychologii jako nauki. Studium historyczne”.

Promotor:       dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ

Recenzenci:    prof. dr hab. Czesław Nosal

                        prof. dr hab. Ryszard Stachowski

                        dr hab. Cezary Domański, prof. UMCS             

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdą Państwo rozprawę doktorską mgr. Dariusza Grabowskiego oraz jej recenzje:

https://rozprawy-doktorskie.bip.uj.edu.pl/start/-/journal_content/56_INSTANCE_tAB5GL1X6sZA/143381600/155103679

Korzystając z poniższego linka będzie można uczestniczyć w obronie w trybie zdalnym:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzIxOGY1ZmQtNWRkMy00NWM3LThiOTctZGY2ZGQ4MWQ2YTE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5c7a791-073f-4adc-a605-1248218100f4%22%7d

 

mgr Joanna Durlik-Marcinowska

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu  18 stycznia 2024 roku  o   godzinie  14:00  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Joanny Durlik-Marcinowskiej pt.: „How do  language proficiency and immersion experience modulate interference between languages? Mechanisms underlying language processing in multilinguals”.

Promotorka:      dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska, prof. UJ

Recenzentki:     prof.  Susan Bobb

                          prof. Daniela Paolieri

                          Streszczenie

Na stronie internetowej Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego dostępne są recenzje rozprawy mgr Joanny Durlik-Marcinowskiej oraz jej streszczenie:

https://rd-psychologia.nauka.uj.edu.pl/komunikaty

Za pośrednictwem poniższego linku będzie można uczestniczyć w obronie w trybie zdalnym:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2E4NTUxM2QtZjlkNi00N2EzLWJkMWItYzQ0NjE0YmZkNTk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5c7a791-073f-4adc-a605-1248218100f4%22%7d

mgr Martyna Jackiewicz-Kawka

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 10 stycznia 2024 roku  o   godzinie  14:00 w sali 2.15 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Martyny Jackiewicz-Kawki pt.: "Rola kompetencji rodzicielskiej w kształtowaniu się dojrzalszej teorii umysłu u dzieci w średnim dzieciństwie".

Promotorka:                        prof. dr hab. Marta Białecka

Promotorka pomocnicza:   dr Małgorzata Stępień-Nycz

Recenzenci:                      dr hab. Katarzyna Lubiewska

                                          dr hab. Adam Putko, prof. UAM

                                          Streszczenie rozprawy doktorskiej

Korzystając z poniższego linka będzie można uczestniczyć w obronie w trybie zdalnym:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgyNzBmNGQtMWNlMC00NjhkLTg1NTMtZjRhY2NjZjY3ZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5c7a791-073f-4adc-a605-1248218100f4%22%7d

mgr Amelia La Torre

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 15 stycznia 2024 roku  o   godzinie  12:45 w sali 2.15 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Amelii La Torre pt.: "Poznawcze i społeczne uwarunkowania tendencji do antropomorfizacji wirtualnych agentów konwersacyjnych”.

Promotor:       dr hab.Krzysztof Mudyń

Recenzenci:   prof.  dr hab. Agnieszka Ogonowska

                      dr hab. Marek Motyka, prof. UEK

                      Streszczenie rozprawy doktorskiej

Korzystając z poniższego linka będzie można uczestniczyć w obronie w trybie zdalnym:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk3ZTVhZWUtZTVmMi00MDE4LWI5MzAtNTRlMTQ3N2U4ZTM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5c7a791-073f-4adc-a605-1248218100f4%22%7d

mgr Weronika Janeczko

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 8 grudnia 2023 roku  o  godzinie  15:00 w sali 2.15 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Weroniki Janeczko pt.: „Attention, depressive symptoms, and mindfulness: a look at their mutual relations and a test of mindfulness-based intervention”.

Promotor:                           dr hab. Michał Kuniecki, prof. UJ

Promotorka pomocnicza:   dr Joanna Pilarczyk

Recenzenci:                        prof. dr hab. Grzegorz Sędek

                                            dr hab. Małgorzata Dragan, prof. UW

                                            dr hab. Izabela Krejtz, prof. USWPS          

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdą Państwo rozprawę doktorską mgr Weroniki Janeczko oraz jej recenzje:

https://rozprawy-doktorskie.bip.uj.edu.pl/start/-/journal_content/56_INSTANCE_tAB5GL1X6sZA/143381600/154624147

Korzystając z poniższego linka będzie można uczestniczyć w obronie w trybie zdalnym:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFlMGU4ZWMtY2RhMi00OGI1LTkyYzAtZmZlNDRiYzRhNTI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5c7a791-073f-4adc-a605-1248218100f4%22%7d

mgr Jonas Walther

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu  12 grudnia 2023 roku  o  godzinie  9.00 w sali 2.15 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr. Jonasa Walthera pt.: "Regulation, competition, or cooperation? Exploring language access and cognitive control under different environmental demands".

Promotorka:                        dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska, prof. UJ

Promotorka pomocnicza:   dr Kalinka Timmer

Recenzenci:                        prof. Marco Calabria

                                            prof. Taomei Guo

                                            prof. dr hab. Ewa Haman

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdą Państwo rozprawę doktorską mgr. Jonasa Walthera oraz jej recenzje:

https://rozprawy-doktorskie.bip.uj.edu.pl/start/-/journal_content/56_INSTANCE_tAB5GL1X6sZA/143381600/154680700

Korzystając z poniższego linka będzie można uczestniczyć w obronie w trybie zdalnym:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTk1NTFiYTgtNWJjYy00YTVkLWI1YjMtMDY3NjQ0NDExMjE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5c7a791-073f-4adc-a605-1248218100f4%22%7d

mgr Ada Maksim

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 11 grudnia 2023 roku  o   godzinie  10:00 w sali 1.321 Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Ady Maksim pt.: "Preferencja spójności i wiek badanych jako moderatory sekwencyjnych technik wpływu społecznego".

Promotor:          dr hab. Sławomir Śpiewak, prof. UJ

Recenzenci:       prof.  dr hab. Dariusz Doliński

                          dr hab. Małgorzata Gamian-Wilk, prof. USWPS

                          Streszczenie rozprawy doktorskiej

Korzystając z poniższego linka będzie można uczestniczyć w obronie w trybie zdalnym:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJlYmFhY2EtYjM5NC00MzNkLWEzNGEtMjM1ZDlkZDY1OTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5c7a791-073f-4adc-a605-1248218100f4%22%7d

mgr Maria Czarnecka

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 13 grudnia 2023 roku  o  godzinie  15:45 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Marii Czarneckiej pt.: „Neuroplasticity evoked by extensive training (sighted Braille readers) and sensory the privation (blind persons).”

Promotor:      prof. dr hab. Marcin Szwed                    

Recenzenci:   prof. dr hab. Anna Grabowska

                       prof. dr hab. Michał Harciarek

                       prof. dr hab. Grzegorz Króliczak

  

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdą Państwo rozprawę doktorską mgr Marii Czarneckiej oraz jej recenzje:

https://rozprawy-doktorskie.bip.uj.edu.pl/start/-/journal_content/56_INSTANCE_tAB5GL1X6sZA/143381600/154702040

Obrona zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, za pośrednictwem MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQxYTkwNTEtNzkzNS00YmU0LWE3MjYtODI0MDBmYTkxYzJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5c7a791-073f-4adc-a605-1248218100f4%22%7d

mgr Kinga Ciupińska

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu  23 listopada 2023 roku  o  godzinie  8:45 w sali 2.15 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Kingi Ciupińskiej pt.: „In search of true neurophysiological underpinnings of consciousness. Event-related potential correlates of visual and auditory awareness”.

Promotor:                       prof. dr hab. Michał Wierzchoń

Promotor pomocniczy: dr hab. Michał Bola, prof. IBD PAN

Recenzenci:                    prof. Dominique Lamy

                                         dr hab. Robert van der Lubbe, prof. UAM

                                         dr hab. Jarosław Michałowski, prof. USWPS       

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdą Państwo rozprawę doktorską mgr Kingi Ciupińskiej oraz jej recenzje:

https://rozprawy-doktorskie.bip.uj.edu.pl/start/-/journal_content/56_INSTANCE_tAB5GL1X6sZA/143381600/154509826

Korzystając z poniższego linka będzie można uczestniczyć w obronie w trybie zdalnym:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODVhYmI5MWYtYjgzOS00ZGQyLWFlMDUtMzRlMTczMjA2MTky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5c7a791-073f-4adc-a605-1248218100f4%22%7d

mgr Marta Doroszuk

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu  23 listopada 2023 roku  o  godzinie  14:30 w sali 2.15 Instytutu Psychologii  Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Marty Doroszuk pt.: „The relationship between intergroup emotional similarity and well-being among immigrants: The role of meta-prejudice and self-categorization”.

Promotorka:                       prof. dr hab. Małgorzata Kossowska

Promotorka pomocnicza: dr Mirjana Rupar

Recenzentki:                       prof. dr hab. Anna Kwiatkowska

                                            dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG

                                            dr hab. Katarzyna Cantarero

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdą Państwo rozprawę doktorską mgr Marty Doroszuk oraz jej recenzje:

https://rozprawy-doktorskie.bip.uj.edu.pl/start/-/journal_content/56_INSTANCE_tAB5GL1X6sZA/143381600/154516639

Korzystając z poniższego linka będzie można uczestniczyć w obronie w trybie zdalnym:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ2M2JjMTItZDZkZS00ZjYwLThjYjUtYTg5OTg2NDUwZDk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5c7a791-073f-4adc-a605-1248218100f4%22%7d

mgr Agata Wolna

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu  27 listopada 2023 roku  o  godzinie  10:00 w sali 2.15 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Agaty Wolnej pt.: „Understanding engagement of language control in bilingual speech production”.

Promotorka:                    dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska, prof. UJ

Promotor pomocniczy:     dr Jakub Szewczyk

Recenzenci:                    prof. dr hab. Katarzyna Jednoróg

                                         prof. Robert Hartsuiker

                                         prof. Christos Pliatsikas               

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdą Państwo rozprawę doktorską mgr Agaty Wolnej oraz jej recenzje:

https://rozprawy-doktorskie.bip.uj.edu.pl/start/-/journal_content/56_INSTANCE_tAB5GL1X6sZA/143381600/154542343

Korzystając z poniższego linka będzie można uczestniczyć w obronie w trybie zdalnym:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmViNjg5Y2MtOGViNy00ZTYyLWJhYzctMjQyZWViMzMwMWFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5c7a791-073f-4adc-a605-1248218100f4%22%7d

dr Paweł Strojny

Szanowni Państwo,

w imieniu sekretarza komisji habilitacyjnej, powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Pawłowi Strojnemu, dr hab. Halszki Kontrymowicz-Ogińskiej, prof. UJ, przesyłam zawiadomienie o kolokwium habilitacyjnym, które w tym postępowaniu zostanie przeprowadzone w dniu  18 grudnia 2023 roku o godzinie 16:00 w sali 2.15 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Istnieje możliwość uczestnictwa w kolokwium za pośrednictwem aplikacji MS Teams, przy użyciu poniższego linka:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTY5MzJjNGEtZjhkMi00NmRmLWI1MTYtYjU0ZjdiOTdlNTI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5c7a791-073f-4adc-a605-1248218100f4%22%7d

Po poniższym linkiem dostępne są recenzje dorobku habilitacyjnego dr. Pawła Strojnego:

https://habilitacje.bip.uj.edu.pl/psychologia/-/journal_content/56_INSTANCE_lghveJ8iPuja/143381317/153619812

Zgodnie ze znowelizowanym art. 221 pkt 9b Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, kolokwium habilitacyjne 

dr Katarzyna Jaśko

Szanowni Państwo,

w imieniu sekretarza komisji habilitacyjnej, powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Jaśko, dr. hab. Sławomira Śpiewaka, prof. UJ, przesyłam zawiadomienie o kolokwium habilitacyjnym, które w tym postępowaniu zostanie przeprowadzone w dniu 11 grudnia 2023 roku o godzinie 15:00 w sali 2.15 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Istnieje możliwość uczestnictwa w kolokwium za pośrednictwem aplikacji MS Teams, przy użyciu poniższego linka:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDAzY2Q0OGEtNzcyNy00ZWIyLWFiOTAtNTFhZDQyNjk4YjQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5c7a791-073f-4adc-a605-1248218100f4%22%7d

Po poniższym linkiem dostępne są recenzje dorobku habilitacyjnego dr Katarzyny Jaśko:

https://habilitacje.bip.uj.edu.pl/psychologia/-/journal_content/56_INSTANCE_lghveJ8iPuja/143381317/153619572

Zgodnie ze znowelizowanym art. 221 pkt 9b Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, kolokwium habilitacyjne 

Rada Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego mając na względzie konieczność zapewnienia organizacji przebiegu przewodów doktorskich, wszczętych w naukach społecznych w dyscyplinie psychologia do 30 kwietnia 2019 roku, w trakcie których nie doszło jeszcze do przedstawienia rozprawy doktorskiej, ustala ostateczny termin przedkładania rozpraw doktorskich na 31 maja 2024 roku. Więcej można przeczytać tutaj:

W związku z wejściem w życie, z dniem 6 września 2023 r., Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, na mocy art. 12 ww. ustawy, wprowadza się zmiany w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na mocy których:

•          termin zamknięcia przewodów doktorskich ulega przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2024 r.,

•          studia doktoranckie mogą być prowadzone do dnia 31 grudnia 2024 r.

W związku z powyższym, prowadzone przewody doktorskie nie zostaną zamknięte z dniem 31 grudnia 2023 r. z mocy prawa, zaś doktoranci, którzy nie wyczerpali przysługujących im w świetle Regulaminu studiów doktoranckich uprawnień, mogą ubiegać się o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich (maksymalnie do dnia 31 grudnia 2024 r.).

Doktoranci tej grupy chcąc utrzymać status doktoranta powinni (o ile mają jeszcze taką możliwość regulaminową) złożyć wniosek o przedłużenie studiów w roku akademickim 2023/2024 – do tego czasu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, będą trwały studia doktoranckie. Utrzymując status doktoranta, uczestnik studiów zachowuje prawa doktoranta i m.in. może starać się o stypendia. Możliwość otrzymywania stypendiów jest uwarunkowana posiadaniem statusu uczestnika studiów doktoranckich. Więcej można przeczytać tutaj....

Informacja dotycząca kosztów oraz możliwości ubiegania się o umorzenie kosztów

W związku z tym, że wszystkie osoby, które utraciły status uczestnika studiów doktoranckich, a które chcą zakończyć swój przewód doktorski (dotyczy przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 roku) po przedłożeniu rozprawy doktorskiej zobowiązane są do zawarcia umowy, której przedmiotem jest zapłacenie uczelni kosztów przewodu doktorskiego, zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi kosztów oraz możliwości ubiegania się o umorzenie kosztów.

Opłata za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą na rok akademicki 2022/2023

Na podstawie Zarządzenia nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 lipca 2020 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości i pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą oraz warunków i trybu zwalniania z tej opłaty,  Dziekan Wydziału Filozoficznego, dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ,  ustala opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą na rok akademicki 2022/2023 w wysokości 3.205,00 zł.

Przeczytaj Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 lipca 2020 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości i pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą oraz warunków i trybu zwalniania z tej opłaty

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy

Na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2021 roku członkowie Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego jednogłośnie poparli stanowisko wyrażone w liście otwartym (poznaj treść listu) w sprawie przedłużającej się procedury nadania stopnia profesora dr. hab. Michałowi Bilewiczowi. 

Na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2021 roku Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę w sprawie poparcia stanowiska Komitetu Psychologii PAN, dotyczącego publikacji “Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” przez Ministra Edukacji i Nauki z dn. 09.02.2021....przeczytaj treść uchwały

Na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2021 roku Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia formalnych rekomendacji dotyczących rozpraw doktorskich procedowanych w postępowaniach w sprawie nadanie stopnia doktora ...zapoznaj się z rekomendacjami Rady Dyscypliny Psychologia

Formal recommendations for doctoral dissertation proceedings to award a doctoral degree...

 

Na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2022 roku Rada Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rekomendacji dotyczących dorobku naukowego w postaci cyklu powiązanych tematycznie artykułów zgłaszanego jako podstawa ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie psychologia....zapoznaj się z rekomendacjami Rady Dyscypliny Psychologia