Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy posiedzeń

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 28 lipca 2022 roku  o godzinie  12:00  sali 0.228 Dziekanatu Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Anny Ceglarek pt.: "The influence of the time-of-day on the formation of false memories - behavioral and non-linear fMRI data analyses".

Promotor:                      prof. dr hab. Tadeusz Marek

Promotor pomocniczy: dr Jeremi Ochab

Recenzenci:                 prof.  dr hab. Anna Grabowska

                                     prof. dr hab. Jan Terelak

                                    streszczenie rozprawy                                         

Osoby zainteresowane udziałem w obronie w formie zdalnej proszone są o zgłoszenie tego faktu do godziny 12.00, 27 czerwca 2022 roku pod adresem mailowym gosia.wojciechowska@uj.edu.pl     

Rozprawa doktorska udostępniona jest do wglądu w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy al. Mickiewicza 22 w Krakowie   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 4 lipca 2022 roku  o godzinie  12:00 w sali 0.228 Dziekanatu Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Barbary Superson pt.: "Postawy matek wobec dzieci z niepełnosprawnościami w kontekście społecznej percepcji niepełnosprawności w Burundi​".

Promotor:        dr hab. Tadeusz Ostrowski, prof. KAAFM

Recenzenci:    prof. dr hab. Ewa Pisula

                        dr hab.  Anna Cierpka

                        streszczenie rozprawy   

Rozprawa doktorska udostępniona jest do wglądu w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy al. Mickiewicza 22 w Krakowie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 28 czerwca 2022 roku  o godzinie  12:00 w sali 2.15 Instytutu Psychologii odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr. Radosława Stupaka pt.: "Model biomedyczny w psychopatologii i opozycja wobec niego. Perspektywa psychologiczna".

Promotor:        dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ

Recenzenci:    prof. dr hab. Dariusz Galasiński

                        dr hab.  Andrzej Kapusta, prof. UMCS

                        streszczenie rozprawy   

Rozprawa doktorska udostępniona jest do wglądu w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy al. Mickiewicza 22 w Krakowie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 30 czerwca 2022 roku  o godzinie  12:30 w sali 2.15 Instytutu Psychologii odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr. Mateusza Barłoga pt.: "Wybrane aspekty rozwoju psychospołecznego młodzieży z rodzin zastępczych i biologicznych".

Promotorka:        dr hab. Ewa Gurba, prof. UPJPII

Recenzentki:      prof. dr hab. Teresa Rostowska

                          dr hab.  Alicja Senejko, prof. UWr

                          streszczenie rozprawy    

                                        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 20 czerwca 2022 roku  o godzinie  10:00 w sali 2.15 Instytutu Psychologii odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Marty Dory pt. :"Eros wykluczony. Psychologiczna  problematyka  zdrowia  u osób o nienormatywnych tożsamościach i zachowaniach seksualnych".

Promotor:           dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ

Recenzentki:      prof. dr hab. Maria Beisert

                           prof. dr hab.  Mariola Bidzan

                           streszczenie rozprawy                                         

Osoby zainteresowane udziałem w obronie w formie zdalnej proszone są o zgłoszenie tego faktu do godziny 12.00, 17 czerwca 2022 roku pod adresem mailowym gosia.wojciechowska@uj.edu.pl       

Rozprawa doktorska udostępniona jest do wglądu w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 21 czerwca 2022 roku  o godzinie  12:00 w trybie zdalnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Magdaleny Kerestey pt.: "Wybrane psychologiczne mechanizmy medytacji. Perspektywa nauczycieli medytacji w buddyzmie tybetańskim linii Karma Kagyu".

Promotorka:        prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

Recenzentki:      dr hab. Maria Straś-Romanowska, prof. DSW

                           dr hab. Andrzej Pankalla, prof. UKSW

                           streszczenie rozprawy                                         

Osoby zainteresowane udziałem w obronie w formie zdalnej proszone są o zgłoszenie tego faktu do godziny 12.00, 20 czerwca 2022 roku pod adresem mailowym gosia.wojciechowska@uj.edu.pl     

Rozprawa doktorska udostępniona jest do wglądu w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy al. Mickiewicza 22 w Krakowie   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                      

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy

Na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2021 roku członkowie Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego jednogłośnie poparli stanowisko wyrażone w liście otwartym (treść listu) w sprawie przedłużającej się procedury nadania stopnia profesora dr. hab. Michałowi Bilewiczowi. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Rady Dyscypliny Psychologia

Na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2021 roku Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę w sprawie poparcia stanowiska Komitetu Psychologii PAN, dotyczącego publikacji “Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” przez Ministra Edukacji i Nauki z dn. 09.02.2021....więcej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekomendacje Rady Dyscypliny Psychologia UJ dotyczące rozpraw doktorskich

Na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2021 roku Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia formalnych rekomendacji dotyczących rozpraw doktorskich procedowanych w postępowaniach o nadanie stopnia doktora ...więcej

Formal recommendations for doctoral dissertation proceedings to award a doctoral degree...więcej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opłata za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą na rok akademicki 2021/2022

Na podstawie Zarządzenia nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 lipca 2020 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości i pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą oraz warunków i trybu zwalniania z tej opłaty z 31 lipca 2020 roku,   Dziekan Wydziału Filozoficznego, dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ,  ustala opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą na rok akademicki 2021/2022 w wysokości 3.205,00 zł.

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/145601325/zarz_86_2020.pdf/bfc26aac-ece5-4ac2-acaa-2e59d8ef