Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy posiedzeń

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 20 stycznia 2022 roku  o   godzinie  12.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Magdaleny Adamczyk-Banach pt.:  "Psychospołeczne uwarunkowania nadużywania substancji psychoaktywnych".

Promotor:                     dr hab. Tadeusz Ostrowski, prof. KAAFM

Recenzenci:                 prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik

                                     dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ

                                    streszczenie rozprawy                                         

Obrona odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane udziałem w obronie proszone są o zgłoszenie tego faktu do 19 stycznia 2022 roku pod adresem mailowym gosia.wojciechowska@uj.edu.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 20 grudnia 2021 roku  o   godzinie  14.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Agnieszki Franczok-Kuczmowskiej pt.: "Motywacyjne znaczenie wartości jako czynnika modyfikującego prężność psychiczną we wczesnej dorosłości".

Promotor:                     dr hab. Tadeusz Ostrowski, prof. KAAFM

Recenzenci:                 prof. dr hab. Piotr Oleś

                                     dr hab. Małgorzata Basińska, prof. UKW

                                    streszczenie rozprawy                                         

Obrona odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane udziałem w obronie proszone są o zgłoszenie tego faktu do 19 grudnia 2021 roku pod adresem mailowym gosia.wojciechowska@uj.edu.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 20 grudnia 2021 roku  o   godzinie  16.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Patrycji Kałamały-Ligęzy pt.: Language experiences and cognitive control – assessment and interactions.

Promotorka:                       dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska, prof. UJ

Promotorka pomocnicza:  dr hab. Magdalena Senderecka, prof. UJ

Recenzenci:                      prof. David W. Green

                                          prof. Judith F. Kroll

                                          streszczenie rozprawy                                         

Obrona odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane udziałem w obronie proszone są o zgłoszenie tego faktu do 19 grudnia 2021 roku pod adresem mailowym gosia.wojciechowska@uj.edu.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 19 listopada 2021 roku  o   godzinie  13.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Pauliny Szydłowskiej-Klakli pt.: "Proces akulturacji polskich rodziców i ich dzieci mieszkających w Hiszpanii. Perspektywa Poszerzonego Modelu Akulturacji Relatywnej (RAEM)"

Promotorka:                      prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

Promotorka pomocnicza:  dr Weronika Kałwak

Recenzentki:                     prof. dr hab. Anna Kwiatkowska

                                         prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

                                         streszczenie rozprawy                                         

Obrona odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane udziałem w obronie proszone są o zgłoszenie tego faktu do 18 listopada 2021 roku pod adresem mailowym gosia.wojciechowska@uj.edu.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 19 listopada 2021 roku  o   godzinie  8.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr. Simona Del Pin pt.: "Comparing theories of consciousness: Theoretical and methodological advances".

Promotor:            prof. dr hab. Michał Wierzchoń

Recenzenci:        prof. Axel Cleeremans

                            prof. Naostugu Tsuchiya

                            streszczenie rozprawy                                         

Obrona odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane udziałem w obronie proszone są o zgłoszenie tego faktu do 18 listopada 2021 roku pod adresem mailowym gosia.wojciechowska@uj.edu.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 18 listopada 2021 roku  o   godzinie  10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Anny Bańbury-Nowak pt.: "Stygmatyzacja publiczna i osobista osób chorujących psychicznie w ujęciu egzystencjalnym – fenomenologiczno-hermeneutyczna analiza wypowiedzi seniorów".

Promotorka:                   dr hab. Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz, prof. UJ

Recenzentki:                  prof. dr hab. Stanisława Steuden

                                       dr hab. Maria Straś-Romanowska, prof. DSW

                                       streszczenie rozprawy                                         

Obrona odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane udziałem w obronie proszone są o zgłoszenie tego faktu do 17 listopada 2021 roku pod adresem mailowym gosia.wojciechowska@uj.edu.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 3 listopada 2021 roku  o   godzinie  11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Magdaleny Mijas pt.: "Tożsamość jako stygmat. Psychologiczne aspekty społecznego wykluczenia osób nieheteroseksualnych"

Promotor:                        dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ

Recenzentki:                   prof. dr habMaria Beisert

                                       prof. dr hab. Mariola Bidzan

                                       streszczenie rozprawy                                         

Obrona odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane udziałem w obronie proszone są o zgłoszenie tego faktu do 2 listopada 2021 roku pod adresem mailowym gosia.wojciechowska@uj.edu.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy

Na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2021 roku członkowie Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego jednogłośnie poparli stanowisko wyrażone w liście otwartym (treść listu) w sprawie przedłużającej się procedury nadania stopnia profesora dr. hab. Michałowi Bilewiczowi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Rady Dyscypliny Psychologia

Na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2021 roku Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę w sprawie poparcia stanowiska Komitetu Psychologii PAN, dotyczącego publikacji “Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” przez Ministra Edukacji i Nauki z dn. 09.02.2021....więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekomendacje Rady Dyscypliny Psychologia UJ dotyczące rozpraw doktorskich

Na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2021 roku Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia formalnych rekomendacji dotyczących rozpraw doktorskich procedowanych w postępowaniach o nadanie stopnia doktora ...więcej

Formal recommendations for doctoral dissertation proceedings to award a doctoral degree...więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opłata za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą na rok akademicki 2020/2021

Na podstawie Zarządzenia nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 lipca 2020 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości i pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą oraz warunków i trybu zwalniania z tej opłaty z 31 lipca 2020 roku,   Dziekan Wydziału Filozoficznego, dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ,  ustala opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą na rok akademicki 2020/2021 w wysokości 3.205,00 zł.

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/145601325/zarz_86_2020.pdf/bfc26aac-ece5-4ac2-acaa-2e59d8ef