Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy posiedzeń

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Zaproszenia na publiczne obrony rozpraw doktorskich

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 15 grudnia 2022 roku  o godzinie  8.30 w sali 2.15 Instytutu Psychologii  Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Natalii Czyżowskiej pt.: "Poczucie sensu w życiu u osób w okresie wyłaniającej się dorosłości i możliwości jego wzmacniania"

Promotorka:      dr hab. Ewa Gurba, prof. UPJPII

Recenzentki:    dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL

                         dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ      

                        streszczenie rozprawy                                         

Rozprawa doktorska udostępniona jest do wglądu w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy al. Mickiewicza 22 w Krakowie   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 15 grudnia 2022 roku  o godzinie  11.00 w sali 0.103 Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Martyny Sekulak pt.: "Efekty pamięciowe przy wykorzystaniu negacji utajonej i negacji wprost".

Promotor:                    prof. dr hab. Józef Maciuszek

Promotor pomocniczy: dr Mateusz Polak

Recenzenci:                prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi

                                   prof. dr hab. Grzegorz Sędek

                                  streszczenie rozprawy                                         

Rozprawa doktorska udostępniona jest do wglądu w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy al. Mickiewicza 22 w Krakowie   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego  uprzejmie zawiadamia,  że  w  dniu 8 grudnia 2022 roku  o godzinie  10:30 w sali 2.15 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Moniki Palecznej pt.: "Tworzenie awatarów w grach komputerowych przez adolescentów a ich tożsamość i samoocena".

Promotorka:  prof. dr hab. Barbara Szmigielska-Siuta

Recenzenci:  dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

                     dr hab. Alicja Senejko, prof. DSW

                     streszczenie rozprawy                                         

Rozprawa doktorska udostępniona jest do wglądu w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy al. Mickiewicza 22 w Krakowie   

 

 

 

 

                     

 

                   

Opłata za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą na rok akademicki 2022/2023

Na podstawie Zarządzenia nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 lipca 2020 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości i pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą oraz warunków i trybu zwalniania z tej opłaty z 31 lipca 2020 roku,   Dziekan Wydziału Filozoficznego, dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ,  ustala opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą na rok akademicki 2022/2023 w wysokości 3.205,00 zł.

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/145601325/zarz_86_2020.pdf/bfc26aac-ece5-4ac2-acaa-2e59d8e

Rekomendacje Rady Dyscypliny Psychologia dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Rekomendacje Rady Dyscypliny Psychologia UJ dotyczące dorobku naukowego w postaci cyklu powiązanych tematycznie artykułów zgłaszanego jako podstawa ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie psychologia....czytaj więcej

 

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy

Na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2021 roku członkowie Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego jednogłośnie poparli stanowisko wyrażone w liście otwartym (treść listu) w sprawie przedłużającej się procedury nadania stopnia profesora dr. hab. Michałowi Bilewiczowi. 

Uchwała Rady Dyscypliny Psychologia

Na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2021 roku Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę w sprawie poparcia stanowiska Komitetu Psychologii PAN, dotyczącego publikacji “Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” przez Ministra Edukacji i Nauki z dn. 09.02.2021....więcej

Rekomendacje Rady Dyscypliny Psychologia dotyczące rozpraw doktorskich

Na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2021 roku Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia formalnych rekomendacji dotyczących rozpraw doktorskich procedowanych w postępowaniach o nadanie stopnia doktora ...czytaj więcej

Formal recommendations for doctoral dissertation proceedings to award a doctoral degree...czytaj więcej