Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy posiedzeń

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewody doktorskie

mgr Katarzyna Marchewka

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wartości we wrażliwej kulturowo terapii poznawczo-behawioralnej. Rekonstrukcja, analiza i dyskusja"

mgr Katarzyna Kotlarska

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Diagnoza zaburzeń osobowości w modelu dymensjonalnym"

mgr Anna Strzelczak

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Tożsamość osób aseksualnych a ich funkcjonowanie w bliskich związkach"

mgr Rafał Szewczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ treningu pamięci roboczej na podejmowanie ryzykownych decyzji i wartościowanie odległych nagród w zależności od poziomu obciążenia poznawczego"

mgr Kamil Jezierski

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Spostrzeganie dzieciństwa w biegu dorosłego życia"

mgr Agnieszka Bożek

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Zaangażowanie w działanie na przykładzie aktywności ukierunkowanych na samorealizację i na dobro innych"

mgr Patrycja Siemiginowska

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ dziennej aplikacji monochromatycznego światła niebieskiego na bioelektryczną aktywność mózgu i nastrój w zależności od chronotypu i typu okołodobowego"

mgr Anna Filip

Tytuł rozprawy doktorskiej: "The role of pragmatics in language and social cognition development"

mgr Kamil Michalik

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Specyfika humoru w kontekście relacji między emocjami a procesem myślenia kreatywnego"

mgr Monika Kwiek

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Etiologia przestępczości z perspektywy teorii historii życia"

mgr Błażej Wojdała

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Sytuacja egzystencjalna adolescentów – wychowanków rodzin zastępczych"

mgr Jan Jastrzębski

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Sensory discrimination and its place in the structure of human cognitive abilities"

mgr Klaudia Korona-Golec

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Czy kontrola podlega automatyzacji? Hipoteza oszczędności neuronalnej w samokontroli"

mgr Maria Wójcik

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Predyktory wykonania zadań prospektywnych w życiu codziennym":

mgr Joanna Płotnikowska

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Rozwój umiejętności oszukiwania w okresie dzieciństwa. Od działania do refleksji nad przekonaniami oszukiwanego"

mgr Bartosz Majchrowicz

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Prediction, learning and signals integration in the sense of agency":

mgr Anna Bańbura-Nowak

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Stygmatyzacja publiczna i osobista osób chorujących psychicznie w ujęciu egzystencjalnym - fenomenologiczno-hermeneutyczna analiza wypowiedzi seniorów"

mgr Anna Potoczek

Tytuł rozprawy doktorskiej: "The impact of lack of control on norm perception and conformity":

mgr Natalia Wójcik

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Task valuation intensifies mental effort and improves task performance without increasing mental fatigue: Investigations pertaining to the process of self-control":

mgr Zuzanna Skóra

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Conscious Access to Short-Term Memory. From Theory to Measurement":

mgr Paulina Szydłowska-Klakla

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Proces akulturacji polskich rodziców i ich dzieci mieszkających w Hiszpanii. Perspektywa Poszerzonego Modelu Akulturacji Relatywnej (RAEM)":

mgr Magdalena Adamczyk-Banach

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Psychospołeczne uwarunkowania nadużywania substancji psychoaktywnych":

mgr Agnieszka Franczok-Kuczmowska

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Motywacyjne znaczenie wartości jako czynnika modyfikującego prężność psychiczną we wczesnej dorosłości":

mgr Patrycja Kałamała-Ligęza

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Language experiences and cognitive control – assessment and interactions":

mgr Magdalena Mijas

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Tożsamość jako stygmat. Psychologiczne aspekty społecznego wykluczenia osób nieheteroseksualnych":

mgr Simon Del Pin

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Comparing theories of consciousness: Theoretical and methodological advances":

mgr Krzysztof Dyga

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Tożsamość osób z diagnozą zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Ujęcie metakliniczne":

mgr Agata Cyganiewicz

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ prezentacji postaci kobiecych w grach komputerowych na poziom seksizmu graczy":

mgr Barbara Superson

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Postawy matek wobec dzieci z niepełnosprawnościami w kontekście społecznej percepcji niepełnosprawności w Burundi":

mgr Marta Maj

Tytuł rozprawy doktorskiej: " Facing hypocrisy: cognitive dissonance and strategies of its reduction regarding value importance":

mgr Jolanta Starosta

Tytuł rozprawy doktorskiej: " Cognitive and affective predictors of binge-watching among young adults":

mgr Joanna Mostowik

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Dynamika i uwarunkowania przymierza terapeutycznego a efekty psychoterapii grupowej pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości"

mgr Anna Ceglarek

Tytuł rozprawy doktorskiej: "The influence of the time-of-day on the formation of false memories - behavioral and non-linear fMRI data analyses"

mgr Radosław Stupak

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Model biomedyczny w psychopatologii i opozycja wobec niego. Perspektywa psychologiczna"

mgr Marta Dora

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Eros wykluczony. Psychologiczna  problematyka  zdrowia  u osób o nienormatywnych tożsamościach i zachowaniach seksualnych"

mgr Magdalena Kerestey

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wybrane psychologiczne mechanizmy medytacji. Perspektywa nauczycieli medytacji w buddyzmie tybetańskim linii Karma Kagyu"

mgr Mateusz Barłóg

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wybrane aspekty rozwoju psychospołecznego młodzieży z rodzin zastępczych i biologicznych"

mgr Agnieszka Radwan

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Uwarunkowania psychologiczne i metody rozwijania wrażliwości moralnej młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym"

mgr Anna Wójcik-Krzemień

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Nie po to się człowiek rodził, żeby umierał byle jak - doświadczenie sprawowania opieki paliatywnej na przykładzie lekarzy, pielęgniarek i psychologów"

dr Małgorzata Steć

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Tożsamość moralna w narracjach adolescentów. Badania eksploracyjne"